501 Ödenmemiş Sermaye (-)

501 Ödenmemiş Sermaye (-)

Bu hesap, işletmeye tahsis edilen sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmının izlenmesinde kullanılır. Ortakların
işletmeye koymaya taahhüt ettikleri sermaye paylarının belirli bir tarihe kadar ödenmesi konusunda ortaklara çağrıda
bulunulması durumunda, ödenmesi için çağrıda bulunulan sermaye tutarı bu hesap altında ayrı bir hesapta izlenir.

İşleyişi:

Taahhüt edilen sermaye tutarı “500 Sermaye” hesabı alacağı karşılığında bu hesaba borç, ödenen tutarlar bu
hesaba alacak kaydedilir.