502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

Bu hesap, enflasyon muhasebesinin uygulandığı dönemlerde ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen artışlar bu hesabın alacağına, “679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) (-)” hesabının borcuna kaydedilir. İzleyen dönemde enflasyon oranının düşmesi sonucu taşıma işleminden ortaya çıkan azalışlar bu hesabın borcuna “669 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları)” hesabının alacağına kaydedilir.
Bu farkların sermayeye eklenmesi durumunda “500 Sermaye” hesabının alacağına karşılık bu hesap borçlandırılır.