504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları

504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları

Bu hesap, paylara dönüştürebilir borçlanma araçlarının paylara dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan sermaye tutarı ile bu araçların ilk ihracında elde edilen toplam tahsilattan özkaynak bileşenine dağıtılan kısmın sermaye tescil edileceği tarihe kadar izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi

Paylara dönüştürülebilir borçlanma araçlarının ilk ihracında belirlenen özkaynak bileşenlerinin değeri, ilgili varlık hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Ayrıca, paylara dönüştürülebilir borçlanma araçları paylara dönüştürüldüğünde, bu araçların finansal yükümlülük bileşenlerine ilişkin olarak “306 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri” ya da “406 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri” hesabında izlenen tutarlar, bu hesapların borcu karşılığında bu hesabın alacağına kaydedilir.
Paylara dönüştürülebilir borçlanma araçlarının paylara dönüştürülmesinin ardından yeni paylar ihraç edilerek sermayeye tescili yapıldığında, ilgili araca ilişkin bu hesapta izlenen tutarlar “500 Sermaye” hesabına aktarılarak bu hesaba borç kaydı yapılır.