510 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

510 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

Bu hesap, “500 Sermaye” hesabının işletme sermayesinin yasal kayıtlardaki tutarını göstermesini teminen işletme
pay sahiplerinin (şahıs işletmelerinde işletme sahibi) işletme sermayesine yaptığı sermaye avansı dâhil ilave katkılarının
izlenmesinde kullanılır. Genel kurulun ya da kayıtlı sermaye sistemini kabul eden işletmelerde yönetim kurulunun
sermaye artırımına yönelik kararına istinaden, bir şirkete yurt dışındaki yabancı ortak tarafından gönderilen sermaye
artış bedeli de Türk Lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına alacak kaydedildiği tarihten itibaren tescil edileceği
tarihe kadar bu hesapta izlenir. Bu hesap, sermaye katkısının niteliğine göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

İşletme sermayesine katkılar yapıldığında yapılan ilave katkının gerçeğe uygun değeri üzerinden bu hesaba
alacak, katkı biçimine göre ilgili hesaplara borç kaydedilir. Sermaye katkılarının tescil edilmesi durumunda “500
Sermaye” hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydı yapılır.