54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR

54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR

Bu grup; kanun, ana sözleşme hükümleri ya da işletmelerin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca
dağıtılmamış ve işletmede çeşitli amaçlarla alıkonulmuş kârların izlenmesinde kullanılan hesaplardan oluşur.