523 Pay İhraç Giderleri (-)

523 Pay İhraç Giderleri (-)

Bu hesap, pay ihraç giderlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Sermayenin oluşumunda yapılan giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Bu hesapta tutulan giderlerin sermayeye
aktarılması durumunda bu hesaba alacak kaydı yapılır.