522 Geri Alınan Payların Yeniden Satışından Ortaya Çıkan Primler

522 Geri Alınan Payların Yeniden Satışından Ortaya Çıkan Primler

Bu hesap, payların “500 Sermaye” hesabında yasal kayıtlardaki tutarından gösterilmesi nedeniyle geri alınan
payların yeniden satılması sonucu ortaya çıkan olumlu ve olumsuz farkların izlenmesinde kullanılır. Hesap borç ya da
alacak bakiyesi verebilir.

İşleyişi:

Geri alınan payların yeniden satılması işlemlerinde; payların satış değerinin, bu paylara ilişkin “515 Geri Alınmış
Paylar (-)” hesabında yer alan tutardan yüksek olması durumunda ortaya çıkan olumlu fark bu hesabın alacağına
kaydedilirken, düşük olması durumunda ortaya çıkan olumsuz fark ise bu hesabın borcuna kaydedilir.
Bu hesapta izlenen farkların sermayeye aktarılması durumunda, farkın olumlu ya da olumsuz olmasına bağlı
olarak hesaba borç ya da alacak kaydı yapılır.