541 Statü Yedekleri

541 Statü Yedekleri

Bu hesap, ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedeklerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesabın işleyişi “540 Kârdan Ayrılan Yasal Yedekler” hesabının işleyişi gibidir.