542 Olağanüstü Yedekler

542 Olağanüstü Yedekler

Bu hesap, sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçeler ile
dağıtım dışı kalan kârların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesabın işleyişi “540 Kârdan Ayrılan Yasal Yedekler” hesabının işleyişi gibidir.