543 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler

543 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler

Bu hesap, işletmenin geri aldığı kendi payları için edinim değerlerini karşılayan tutarda ayrılan yedeklerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi

İşletme kendi paylarını geri aldığında bunlara ilişkin yedekler bu hesaba alacak, “570 Geçmiş Yıllar Kârları” hesabına ya da “590 Dönem Net Kârı” hesabına borç kaydı yapılır. Anılan paylar devredildikleri ya da iptal edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler.