549 Diğer Kâr Yedekleri

549 Diğer Kâr Yedekleri

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen kârdan ayrılan yedeklerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Kârdan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.