55 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK…

55 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK ÖZKAYNAKLARDA
KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)
Bu grup, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler
açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan sonradan kâr veya zarar tablosu
hesaplarına aktarılmayacak olanların izlendiği hesaplardan oluşur.
Bu grupta yer alan hesaplarda izlenen kazanç ve kayıplar hiçbir surette kâr veya zarar tablosu hesaplarına
aktarılamaz.