553 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)

553 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)
(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)
Bu hesap, TFRS’de tanımlandığı şekilde tanımlanmış fayda planlarına ilişkin muhasebeleştirmelerde tanımlanmış net fayda borcunun/varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan birikimli kazanç veya kayıpların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“803 Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar kârları/zararları hesaplarına aktarılmasında hesap kapatılır.