555 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin…

555 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, işletmelerin tercihe bağlı olarak ilk kez finansal tablolara alma sırasında geri dönülemez bir şekilde
gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtarak ölçmeyi tercih ettikleri özkaynak araçlarına yönelik korunma
sağlayan korunma aracına ilişkin birikimli kazanç ve kayıpların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

“805 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Finansal Riskten Korunma
Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak
bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar
kârları/zararları hesaplarına aktarılmasında hesap kapatılır.