558 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen…

558 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre sonradan kâr veya zarar hesaplarına
aktarılmayacak olan ve yukarıda belirtilen kazanç ve kayıpların kapsamına girmeyen özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan
işletmeler açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan diğer gelirlere (giderlere) ilişkin birikimli tutarlarının izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

“808 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer
Gelirler (Giderler) (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak
bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

Dönemde ortaya çıkan ve sonradan kâr veya zarara aktarılmayacak özkaynaklarda kaydedilen diğer gelirler
(giderler), ilgili varlık veya yükümlülük hesabının borcu ya da alacağı karşılığında, doğrudan bu hesabın alacağına ya
da borcuna kaydedilir.

Ortak hüküm;

Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar kârları/zararları hesaplarına aktarılmasında hesap kapatılır.