559 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak…

559 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
Bu hesap, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından
diğer kapsamlı gelire) kaydedilen birikmiş gelirlere ilişkin toplam ertelenmiş vergi etkileri dâhil toplam vergi
giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, bu grupta yer alan her bir hesaba ilişkin ertelenmiş vergi etkisi ile dönem
vergi giderlerinin ayrı ayrı izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

“809 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere
(Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak
bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak özkaynaklara yansıtılan işlem ve olaylardan kaynaklanan dönem
vergi ve diğer yasal yükümlülükler “370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabının alacağı
karşılığında doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. Dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergi yükümlülükleri ile ertelenmiş
vergi yükümlülüğünde dönemde meydana gelen azalışlar “489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü” hesabının karşılığında
doğrudan bu hesaba kaydedilir. Benzer şekilde, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak özkaynaklara yansıtılan
işlem ve olaylardan dönemde kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi varlıklarında dönemde
meydana gelen azalışlar “289 Ertelenmiş Vergi Varlığı” hesabı karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir.

Ortak hüküm;

Özkaynaklarda kaydedilen ilgili gelir (gider) bu grupta yer alan hesaplardan çıkarıldığında buna ilişkin vergi
giderlerinin bu hesapta izlenmesine son verilir.