566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)

566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)

(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, bir finansal aracın döviz bazlı farkının finansal araçtan ayrıştırılması ve bunun korunma aracı olarak
tanımlanan finansal araca ilişkin yapılan tanımlamanın dışında tutulması durumunda, döviz bazlı farkın değerinde
meydana gelen birikimli değişimlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“816 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)” ve “826 Döviz Bazlı Farkların
Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan
aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da
alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS hükümlerinin, bu hesapta izlenen tutarların dönemin diğer kapsamlı kâr veya zararına
yansıtılmadan doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilmesini
öngördüğü durumlarda söz konusu tutarlar ilgili varlık ve yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir;
dolayısıyla bu durumda “826 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma
Düzeltmeleri (±)” hesabı çalıştırılmaz.