567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların

567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden
(Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)
Bu hesap, özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların özkaynaklarında (TFRS’yi uygulayan işletmeler
açısından diğer kapsamlı gelirde) kaydettiği ve sonradan kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılacak birikmiş
gelirlerinden (giderlerden) işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

“817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri
Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)”, “827 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen
Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak
Paylara İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” ve “837 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer
Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Diğer
Düzeltmeler (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi
vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Bu hesapta izlenen kazanç ve kayıplar TFRS hükümleri
uygulanarak kapatılır.
Ayrıca, özkaynak yöntemine göre değerlenen bir yatırımın, TFRS hükümleri uyarınca, kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikimli diğer kapsamlı gelirlerini dönemin diğer kapsamlı kâr veya zararına yansıtmadan doğrudan
bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil etmesi durumunda, yatırımcı işletme
söz konusu tutarları iştirak hesabı karşılığında bu hesaba kaydeder. Dolayısıyla bu durumda “827 Özkaynak Yöntemi ile
Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda
Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” ya da “837 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen
Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak
Paylara İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)” (ya da “817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer
Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)”) hesabı
çalıştırılmaz.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların dönem içerisinde özkaynaklarda kaydettikleri ve sonradan kâr
veya zarar tablosu hesaplarına aktarılacak gelir ve giderlerin net tutarı pozitif ise net tutardan işletmeye düşen pay
doğrudan bu hesaba alacak, ilgili yatırım hesabına borç kaydedilir. Diğer taraftan söz konusu net tutarın negatif olması
durumunda, net tutardan işletmeye düşen pay doğrudan bu hesaba borç, ilgili yatırım hesabına alacak kaydedilir. BOBİ
FRS hükümleri uyarınca bu hesapta yer alan birikimli kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar hesaplarına yapılan
aktarımlar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir.