581 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)

581 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, zorunlu olarak veya isteğe bağlı olarak
muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin geriye dönük uygulandığı durumlarda politika değişikliklerinden dolayı
ortaya çıkan geçmiş yıl zararlarının izlenmesinde kullanılır. Muhasebe politikalarında isteğe bağlı ya da uygulanan
geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca zorunlu olarak yapılan değişikliklerden kaynaklı geçmiş yıl zararları,
açılacak alt hesaplarda ayrı ayrı izlenir.

İşleyişi:

Muhasebe politikasındaki değişikliğin geriye dönük uygulanmasından ortaya çıkan geçmiş yıl zararları bu hesaba
borç kaydedilir. Geçmiş yıl kârları veya dönem net kârı tutarları ile mahsubunda hesaba alacak kaydedilir.