582 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)

582 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, geçmiş dönem hataları dolayısıyla geriye dönük düzeltme yapıldığı durumlarda, yapılan hata düzeltmesi nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl zararlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Geçmiş yıl hatalarının geriye dönük olarak düzeltilmesinden ortaya çıkan geçmiş yıl zararları bu hesaba borç kaydedilir. Geçmiş yıl kârları veya dönem net kârı tutarları ile mahsubunda hesaba alacak kaydedilir.