583 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Zararlar (-)

583 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Zararlar (-)

Bu hesap TFRS ya da BOBİ FRS’ye ilk geçişte, önceki finansal raporlama çerçevesine göre farklı muhasebe
politikalarının uygulanmasından dolayı açılış finansal durum tablosunda yapılan düzeltmelerden geçmiş yıl zararları
altında gösterilmesi gerekenlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS’ye ya da BOBİ FRS’ye ilk geçişte ortaya çıkan azalışlar bu hesaba borç ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
Geçmiş yıl kârları, dönem net kârı veya yedek akçelerle mahsubunda hesaba alacak kaydedilir.