60 BRÜT SATIŞ HASILATI

60 BRÜT SATIŞ HASILATI

Bu grup, işletmenin müşterilerine yaptığı esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumları
dolayısıyla ortaya çıkan brüt hasılat tutarının izlendiği hesaplardan oluşur. Bu gruptaki hesaplar işletmenin müşterisinin
niteliğine göre ve satışların özel bölgelerden yapılmasına göre ayrılmıştır. İşletmeler, hasılatın niteliğine göre (örneğin;
mal satışından elde edilen hasılat, hizmet sunumundan ede edilen hasılat, finans sektöründen elde edilen hasılat, inşa
sözleşmelerinden elde edilen hasılat gibi) ya da istenilen dipnot açıklamalarını kolaylıkla yerine getirecek şekilde başka
kategorilere göre (örneğin; mal veya hizmetin türü, coğrafi bölge, müşterinin türü gibi) bu grupta yer alan hesapları alt
hesaplara ayırabilir.