621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

Bu hesap, işletmenin herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıyla işletmeye aldığı ticari
mallarından müşterilerine satışı yapılanların maliyetlerinin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Satılan ticari mallara ilişkin maliyet kaydı yapıldığında bu hesaba borç, “153 Ticari Mallar” hesabına alacak
kaydı yapılır. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda
hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.