624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)

624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, sabit genel üretim giderlerinin mamul
maliyetlerine dağıtılmasında normal kapasiteyi esas alan işletmeler tarafından, sabit genel üretim giderlerinin üretim
birimlerine dağıtılmayan kısımlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Sabit genel üretim giderlerinin üretim birimlerine dağıtılmayan kısmı bu hesaba borç, ilgili gider hesabına alacak
kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda
hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.