627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)

627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)

Bu hesap, daha önceki dönemlerde değer düşüklüğü hesaplanıp karşılık ayrılan stok kalemlerine ilişkin koşulların
değişmesi nedeniyle değer düşüklüğü riski ortadan kalkması durumunda iptal edilen karşılıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılığının iptali durumunda “158 Stok Değer Düşüklüğü
Karşılıkları (-)” hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı
veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap kapatılır.