642 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Gelirleri

642 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Gelirleri

Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri kapsamında yaptığı işlerden dolayı aldığı komisyonların izlenmesinde
kullanılır. Esas faaliyeti komisyonculuk olan işletmeler bu hesabı kullanmaz 60 BRÜT SATIŞ HASILATI grubunun
ilgili hesabı kullanır.

İşleyişi:

İşletmenin esas faaliyetleri kapsamında yaptığı işlerden dolayı hesaben veya nakden elde edilen komisyon
gelirleri bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)”
hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap kapatılır.