65 (655-659) DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR

65 (655-659) DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR

Bu grup, işletmenin esas faaliyetleriyle ilişkilendirilemeyen ve finansal gider niteliği taşımayan giderlerinin
izlendiği 655-659 nolu hesaplardan oluşur.