655 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar (-)

655 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar (-)

Bu hesap, özkaynak yöntemiyle değerlenen bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı veya müştereken kontrol edilen
işletme yatırımlarının zarar ettikleri dönemlerde dönem net zararlarından işletmeye düşen payların izlenmesinde
kullanılır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ilişkin değer düşüklüğü karşılık giderleri ve ayrılan karşılık
tutarının aynı hesap dönemi içerisindeki iptalleri bu hesapta değil “656 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Kaynaklanan
Gider ve Zararlar (-)” hesabında izlenir.
Hesap yatırımın türüne göre alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

Özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın net dönem zararından işletmeye düşen pay 21
ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR grubundaki ilgili yatırım hesabı karşılığında, bu hesaba borç kaydedilir. Dönem
sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak
kaydedilerek hesap kapatılır.