651 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)

651 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)

Bu hesap, ticari alacaklara ve “14 / 24 14 DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN FİNANSAL VARLIKLAR” gruplarında izlenen alacaklara ilişkin ayrılan değer düşüklüğü karşılık giderlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesabın borcuna, ilgili varlığın yer aldığı gruptaki değer düşüklüğü karşılıkları
hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, tahsil ya da tahmin değişiklikleri sonucu, ayrılan karşılık tutarının aynı hesap dönemi
içerisinde iptal edilmesi durumunda iptal edilen tutarlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında “690
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap
kapatılır.