652 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Giderleri (-)

652 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Giderleri (-)

Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri kapsamında yaptığı işlerden dolayı ödediği ve uygulanan geçerli finansal
raporlama çerçevesi uyarınca bir varlığın maliyetine dâhil edilmeyen komisyon giderlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İşletmenin esas faaliyetleri kapsamında yaptığı işlerden dolayı hesaben veya nakden ödediği ve bir varlığın
maliyetine dâhil edilmeyen komisyon giderleri bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen
Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.