661 Menkul Kıymet Yatırımlarından Faiz Gelirleri

661 Menkul Kıymet Yatırımlarından Faiz Gelirleri

Bu hesap, işletmenin kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarında sınıflandırdığı menkul kıymet niteliğindeki
finansal yatırımlarından elde ettiği faiz gelirlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Menkul kıymetlerle ilgili olarak tahakkuk eden faiz gelirleri ilgili varlık hesabı karşılığında, bu hesaba alacak
kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda
hesaba borç kaydedilerek hesap kapatılır.