663 Diğer Faiz Gelirleri

663 Diğer Faiz Gelirleri

Bu hesap, bu grupta yer alan yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen işletmenin sahip olduğu finansal
varlıklardan (örneğin, nakit ve nakit benzeri varlıklarından) elde ettiği diğer faiz gelirlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ortaya çıkan faiz gelirleri ilgili varlık hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap
kapatılır.