668 Diğer Finansal Gelirler

668 Diğer Finansal Gelirler

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen işletmenin elde ettiği diğer finansal gelirlerin
izlenmesinde kullanılır.
Katılım bankaları ya da diğer faizsiz finans kuruluşlarından elde edilen kâr payı gelirleri gibi finansal gelirler
bu hesapta izlenebilir.

İşleyişi:

Gelir ve kazançlar tahakkuk ettiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen
Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap kapatılır.