667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar

667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar

Bu hesap, işletmenin finansal işlemlerinden ortaya çıkması beklenen risklerden korunmak amacıyla ya da
spekülatif amaçla tarafı olduğu türev araçlardan ortaya çıkan ve uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre
kâr veya zarar hesaplarında gösterilecek olan kazançlardan, borçlanma maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate
alınmayanların izlenmesinde kullanılır.
Ancak işletmenin esas faaliyetleriyle ilgili işlemlerinden ortaya çıkması beklenen risklerden ya da yurt dışındaki
işletmedeki net yatırım riskinden korunmak amacıyla tarafı olduğu türev araçlardan ortaya çıkan gelir ve kazançlar için
bu hesap kullanılmaz. Bununla birlikte bu risklere karşı korunma muhasebesi uygulandığı durumlarda türev araçlardan
kaynaklanan kazançların etkin olmayan kısmı için bu hesap kullanılır.

İşleyişi:

Türev araçlardan ortaya çıkan kazançlar “119 Türev Araçlar / 209 Türev Araçlar” ya da “309 Türev Araçlardan
Borçlar/ 409 Türev Araçlardan Borçlar” hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek hesap
kapatılır.