673 Diğer Faiz Giderleri (-)

673 Diğer Faiz Giderleri (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen işletmenin finans kuruluşlarından,
kiralama işlemlerinden ve para ya da sermaye piyasalarından elde ettiği borçları dışındaki finansal yükümlülüklerinden
kaynaklanan diğer faiz giderlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ortaya çıkan faiz giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem
Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.