679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) (-)

679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) (-)

Bu hesap; enflasyon muhasebesi uygulandığı dönemlerde parasal yükümlülükleri parasal varlıklarından az olan
işletmelerin olumsuz net parasal pozisyonları nedeniyle enflasyon karşısında satın alma gücünde meydana gelen
azalışların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Enflasyon düzeltmesinde dönemde ortaya çıkan, net parasal pozisyon zararları bu hesabın borcuna kaydedilir.
Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak
kaydedilerek hesap kapatılır.