688 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Azalış ve Satış Zararları (-)

688 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Azalış ve Satış Zararları (-)

Bu hesap, durdurulan faaliyet niteliği taşıyan varlıkların ya da elden çıkarılacak grubun (grupların) satış
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile defter değerinden düşük olanı üzerinden ölçülmesi sonucu meydana gelen
değer azalışlarının ve söz konusu değer azalışlarının aynı hesap dönemi içerisindeki iptallerinin izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılmasından kaynaklanan satış zararları da bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Durdurulan faaliyetlere ilişkin meydana gelen değer azalışları “199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar”
hesabının alacağı karşılığında, bu hesaba borç kaydedilir. Ayrıca değer azalışlarının aynı hesap dönemi içerisinde iptali
durumunda iptal edilen tutarlar “199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar” hesabı karşılığında bu hesabın alacağına
kaydedilir. Durdurulan faaliyetin elden çıkarılmasından kaynaklanan satış zararı da bu hesaba borç kaydedilir. Dönem
sonlarında “694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak
kaydedilerek hesap kapatılır.