69 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

69 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

Bu grup, sürdürülen ve durdurulan faaliyetlere ilişkin dönem kâr veya zararının, dönem kâr veya zararıyla ilgili
dönem vergisi giderlerinin (ertelenmiş vergi etkileri dâhil) ve dönem net kârı veya zararının izlendiği hesaplardan oluşur.