692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)

692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)

Bu hesap, özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan işlem ve
olaylardan kaynaklanan ertelenmiş vergi etkileri hariç sürdürülen faaliyetler dolayısıyla dönemde ortaya çıkan ertelenmiş
vergi etkilerinin izlenmesinde kullanılır. BOBİ FRS’de olduğu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin dönem kâr veya
zararının ve bunlara ilişkin vergi giderlerinin ayrı olarak gösterilmediği durumda, bu hesabın ismi “692 Ertelenmiş Vergi
Gelir-Gider Etkisi” olarak kullanılabilir.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergi yükümlülükleri ile ertelenmiş vergi yükümlülüğünde dönemde meydana
gelen azalışlar “489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü” hesabının karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir. Benzer
şekilde, dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi varlıklarında dönemde meydana gelen
azalışlar “289 Ertelenmiş Vergi Varlığı” hesabı karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir. Dönem sonunda hesabın
kalanı, “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” ve “691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal
Vergi Gideri (-)” hesaplarıyla birlikte “693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)” hesabına aktarılarak
kapatılır.