700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı

Bu hesap, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel muhasebe tarafından tutulan hesaptır.
Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayrı izlendiği durumlarda maliyetler, genel muhasebe tarafından bu
hesapta izlenir.

İşleyişi:

Giderler tahakkuk ettikçe bu hesaba borç, ilgili aktif ve pasif hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri
sonunda maliyet muhasebesi tarafından genel muhasebeye bildirilen veriler bu hesabın alacağına, ilgili hesapların
borcuna kaydedilir.