701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve “700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı
Hesabı”nın borcuna kaydedilmiş giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili hesaplara aktarılmasını sağlayan hesaptır.

İşleyişi:

Genel muhasebede “700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı”nın borcuna kaydedilen giderler genel
muhasebeden gelen belgeler doğrultusunda maliyet muhasebesinde bu hesabın alacağına, fonksiyonel gider hesaplarının
borcuna kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel muhasebeye aktarılan tutarlar ise bu hesabın borcuna, ilgili
fonksiyonel gider yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilir.