711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabının
borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda,
önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında mamul üreten işletmelerde “151
Yarı Mamuller” hesabına, hizmet üretim işletmelerinde “622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabı veya ilgili varlık
hesabına (“154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesabı gibi) ya da maliyet oluşum hesaplarını kullanmayı tercih
eden işletmelerde 70 (700-709) MALİYET OLUŞUM HESAPLARI grubundaki ilgili üretim hesaplarına borç
kaydedilir.
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde, ortaya çıkan anormal ilk madde ve malzeme fire ve kayıpları
üretim maliyetlerine dağıtılmayıp, bu hesabın alacağı karşılığı doğrudan kâr veya zarar tablosu hesaplarından “625 Stok
Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabına aktarılır. Diğer taraftan maliyet oluşum hesaplarını kullanan işletmeler söz
konusu zararları doğrudan bu hesaptan değil, ilgili üretim hesabının borcu karşılığında “625 Stok Anormal Fire ve
Kayıpları (-)” hesabına aktarır.
Bu hesap, dönem sonlarında “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.
Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerini uygulayan işletmelerde, fiili direkt ilk madde ve malzeme
giderleri ile önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki farklar, farkların niteliğine uygun olarak
“712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları” ve “713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları”
hesaplarındaki direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri fark hesaplarına aktarılır.