710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Bu hesap, esas üretim gider yerleriyle ilgili olup mamulün bünyesine giren, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin üretimde kullanılması sonucu ortaya çıkan maliyetlerin fiili
tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzeme maliyeti bu hesapta
izlenmez. Bu giderler, üretimde kullanılan ve mamulün ana maddesini oluşturan hammaddeler ile herhangi bir dağıtım
anahtarı gerektirmeden doğrudan mamulle ilişkilendirilen önemli tutarlardaki malzemeler, yardımcı maddeler ve üretim
sürecinin parçası olan ambalaj malzemelerine ilişkin giderlerden oluşur.
Giderlerini “74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ” grubu yerine fonksiyon esasına göre bu grupta izlemek isteyen
hizmet üretim işletmelerinde de hizmetin üretimiyle direkt ilişkisi kurulan madde ve malzeme giderleri bu hesapta
izlenir.

İşleyişi:

Dönem içinde mamul, hizmet veya canlı varlık üretiminde kullanılmak üzere ana üretim yerleri tarafından
ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, “150 İlk Madde ve Malzeme” hesabının alacağına kaydedilir. Eş
zamanlı kayıt yöntemini uygulayan işletmelerde giderlerin tahakkuk kaydının yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen
fişte, gider çeşidi ile gider yeri veya faaliyet merkezi kodunun yazılması esastır.
Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, “711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır.