71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

Bu grup, üretilen mamulün veya hizmetin bünyesine ana madde olarak katılan ve hangi mamulde ve hizmet
üretiminde ne kadar tüketildiği, ekonomik bakımdan ayrı olarak izlenebilen ilk madde ve malzemelerle ilgili gider,
yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.