708 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırım Maliyetleri Hesabı

708 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırım Maliyetleri Hesabı

Bu hesap, yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkul yatırımlarına ilişkin maliyetlerin izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili olarak yatırım döneminde yapılan direk harcamalar ve dağıtım yoluyla
gelen maliyetler bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında hesaba alacak kayıt yapılarak, “245 Gerçeğe Uygun
Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” ya da “246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”
hesabının borcuna aktarılır.