72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

Bu grup, bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderleriyle ilgili gider,
yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.