720 Direkt İşçilik Giderleri

720 Direkt İşçilik Giderleri

Bu hesap, esas üretim gider yerleriyle ilgili olup belli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan
doğruya yüklenebilen işçilik giderlerinin fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır. Bu giderler hangi mamul veya
mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan, işçi başına düşen çalışma
süresi ölçülebilen işçilik giderlerden oluşur.
Giderlerini 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ grubu yerine fonksiyon esasına göre bu grupta izlemek isteyen
hizmet üretim işletmelerinde de hizmetin üretimiyle direkt ilişkisi kurulan işçilik giderleri bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Direkt işçilik giderleri bu hesabın borcuna kaydedilir. Eş zamanlı kayıt yönteminin uygulanması durumunda,
direk işçilik giderleri yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine ve faaliyet merkezlerine göre
izlenir.
Dönem sonlarında bu hesap, “721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır.