723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili maliyetler ile önceden saptanmış
giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz süre (zaman) farklarının kaydedildiği hesaptır.
Olumsuz süre farkları bu hesabın borcuna, olumlu süre farkları ise alacağına kaydedilir Dönem sonlarında, bu
hesap ilgili stok hesabına ve 62 SATIŞLARIN MALİYETLERİ (-) grubundaki ilgili hesaba aktarılarak kapatılır.