73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

Bu grup işletmenin üretim ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.