730 Genel Üretim Giderleri

730 Genel Üretim Giderleri

Bu hesap, işletmenin üretim ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve direkt ilk madde ve
malzeme maliyetleri dışındaki endirekt malzeme giderleri, endirekt işçilik giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve
hizmetlere ilişkin giderler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlara ilişkin giderler, amortisman giderleri gibi giderlerin
fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır.
Bu giderlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

  • Üretim ve bu üretime bağlı hizmetlerle ilgili bir gider niteliği taşıması,
  • Çeşit ve değer yönü ile doğrudan doğruya değil; ancak dağıtım yoluyla üretim ve bu üretime bağlı hizmetlerle ilgili maliyetlere yansıtılabilir nitelikte olması.

Normal maliyet yöntemini kullanan işletmelerde sabit ve değişken genel üretim giderlerinin ayrıca izlenmesi
gerekir.
Giderlerini 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ grubu yerine fonksiyon esasına göre bu grupta izlemek
isteyen hizmet üretim işletmelerinde de hizmet üretimiyle ilgili genel üretim giderleri bu hesapta izlenir.
İşleyişi:

Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında “731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma
Hesabı” hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. Eş zamanlı kayıt yönteminin uygulanması durumunda, genel üretim
giderleri yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili maliyet yerlerine ve faaliyet merkezlerine göre izlenir.